Meditation

Min ingång är att hela livet är en meditation och en övning av närvaro, acceptans och att ta emot livet som det är/upplevs.

Genom att utforska olika meditationstekniker/sätt att öva närvaro och också inre tankemodeller som styr våra livsval, medvetet eller omedvetet, kan vi skapa djupgående förändringar och öka hälsa.

 

Meditation är också så mycket mer än att vara med sina tankar. Som människor behöver våra fysiska kroppar och existentiella frågor också få ta plats.

I ett personligt möte med mig, guidar jag dig alltid intuitivt - jag tror på att lyssna in ditt behov i stunden.
 

Du får också, om du vill, teoretiskt kunskap kring sådant som stress- och ångestreaktioner, vanliga existentiella frågor och hur vi kan möta dem, liksom grunderna inom stress och trauma, nervsystem och känsloreglering.

 

Jag tror att kunskap och förståelse för oss själva och våra reaktioner, ger möjligheten att möta sig själv mjukare.
 

Mer info kommer snart.